Mesto Rajecké Teplice
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby....
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Oznamy

- Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 27.4.2017 - pozvánka
- Obchodná verejná súťaž o nájom nebyt.priestoru č. 10 v budove Mestskej tržnice Rajecké Teplice
- Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.5.2017 - Dielnice
- Výluka na trati Rajec - Žilina 24.-25.4.2017
- Výluka na trati Žilina - Bytčica 27.-28.4.2017
- Zisťovanie Štatistického úradu SR
- Umiestnenie kontajnerov

Mesto Rajecké Teplice v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  organizuje vývoz objemového odpadu v uvedených termínoch a určených miestach:

Umiestnenie kontajnerov                                  Termíny

 POLUVSIE:

  1)  Horný koniec otočňa                 18.04. – 20.04.2017                                                            /utorok - štvrtok/

 

  2)  Kultúrny dom                          18.04. – 20.04.2017                                                            /utorok - štvrtok/

  3)  Za mostom pri Rajčanke          18.04. – 20.04.2017                                                            /utorok - štvrtok/

  4)  Pri potravinách COOP Jednota  21.04. – 23.04.2017                                                         /piatok - nedeľa/

                                 

RAJECKÉ TEPLICE:

  5)  ul. Osloboditeľov pri lavičke     21.04. – 23.04.2017                                                          /piatok - nedeľa/

 

6)  ul. Osloboditeľov za kúpaliskom  21.04. – 23.04.2017                                                          /piatok - nedeľa/

7)  ul. 30. apríla                   24.04. – 26.04.2017

                                          /pondelok- streda/

  8)  ul. Lesná za ZS         24.04. – 26.04.2017

                                      /pondelok- streda/

 9)  ul. Kuneradská cesta vedľa garáži MsÚ                                                            24.04. – 26.04.2017

                                    /pondelok- streda/

10)  ul. Školská medzi bytovkami 150 – 152

            27.04. – 30.04.2017 /štvrtok - nedeľa/

11)  ul. Pionierska za bytovkami OSBD        

           27.04. – 30.04.2017 /štvrtok - nedeľa/

12)  ul. Lúčna - križovatka  s ul.1. mája  

                  27.04. – 30.04.2017 /štvrtok - nedeľa/

 

 Žiadame občanov, aby dodržiavali termíny zberu objemového odpadu a do kontajnerov nedávali nebezpečný odpad ( akumulátory, batérie, televízory, motorové oleje, elektronický šrot a pod. ), odpad, ktorý separujeme (železný šrot , sklené črepy, PET obaly / fľaše / , papier) , konáre a bioodpad

 

 

 


- Podnikatelia - možnosť uzatvoriť Zmluvu o odbere odpadu
- Výmery za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad
- Ponuka brigády pre dôchodcov od apríla 2017 a pre študentov počas letných prázdnin
- Letné slávnosti 2017 - prihláška pre predajcov
- Termíny akustického preskúšavania sirén