Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
26.05.201739/2017/PRISpevácky zbor Chor Cordis JesuZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 201742433452
23.05.201743/2017/MAJSPAIM s.r.o.Zmluva o nájme45845395
22.05.201738/2017/PRICyS - Akadémia Petra SaganaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 201730227739
16.05.201737/2017/PRIÚnia žien Slovenska ZO, Rajecké TepliceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajecké Teplice v roku 20170041791005
16.05.201736/2017/PRIZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Rajeckých TepliciachFinančná dotácia na činnosť v roku 2017.
16.05.201734/2017/PRITJ VTJ Rajecké Teplice - KonskáZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajecké Teplice v roku 201700892289
12.05.2017Z201720187_ZKOBIT-SK, s.r.o.Kúpna zmluva31641440
10.05.201733/2017/PRIŠK PoluvsieDotácia Mesta Rajecké Teplice na činnosť ŠK Poluvsie
09.05.2017Orbita Motors, a.s.Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Rajecké Teplice".36696471
27.04.201730/2017/PRIKOBASEAL, s.r.o. Dodávka a pokládka umelého trávnika na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ Rajecké Teplice.36802603
26.04.20171/2017/OŠaŠ/HP/1.2Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/1.237808427
24.04.2017AE group, s.r.o.Kompletná konzultačno-poradenská služba k Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.45669546
21.04.2017BROS s.r.o.Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom 36000477
13.04.2017STOP LUP, s.r.o. Rozšírenie kamerového systému 45724351
11.04.201725/2017/MAJPavol KostolnýKúpna zmluva
10.04.201724/2017/PRIHudobná skupina Pollux Poskytnutie priestorov v KD Poluvsie k účelu vykonávania hudobných skúšok
31.03.20171/2017/RT-KAdam PrášekNájomná zmluva
27.03.201714/2017/PRIBROS, s.r.o.Servisná zmluva č. 14/2017/PRI36000477
15.03.201723/ZA/2017MV SR - Okresný úrad Žilina Dotácia Ministerstva vnútra na rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach.00151866
13.03.201713/2017/PRIMgr. Alexandra MihaldováVypracovanie projektového spisu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - nákup kompostérov do domácnosti.44475900
10.03.2017OU-ZA-OSI-2017/013729-09Ministerstvo vnútra SR Dotácia na Medzinárodný festival v sólovej a komornej hre na akordeón 2017.00151866
09.03.2017A7820929Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory + Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby + Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35697270
09.03.201700066240Orange Slovensko, a.s.Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve + Dodatok k Dodatku Zmluvy č. 0006624035697270
06.03.201712/2017/PRIHsTP spol. s r.o. Výstavba parkoviska na ul. Pionierska na obytným domom 185 v Rajeckých Tepliciach, 2 časť".36390844
01.03.201711/2017/MAJIvo DupalZmluva o dielo50080121
22.02.20179/2017/KULĽubomír MazákZmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
22.02.20178/2017/KULJaroslav JasenovskýZmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
22.02.20177/2017/KULTomáš MajerčíkZmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
22.02.20176/2017/KULMatej KnapecZmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
22.02.201710/2017/KULMartina ŽovincováZmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
22.02.2017Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb35697270
17.02.2017AC-RT02-2017AutoCont SK, a.s. Riešenie novej serverovej infraštruktúry MsÚ Rajecké Teplice (špecifikácia v prílohe zmluvy)36396222
14.02.2017Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráci37900706
13.02.20175/2017/PRIRímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastieraZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta36138002
13.02.20174/2017/PRIRímskokatolícka cirkev, Žilinská diecézaDotácia na prevádzku Centra voľného času
13.02.20173/2017/PRIRímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Dotácia na prevádzku Centra voľného času
13.02.2017Róbert Pecko DIESELTRANS Nákup PHM na palivové karty, dodávka motorovej nafty na pracovisko OTS na Kuneradskej ceste.35119764
06.02.2017Z20173660-ZT+T. a.s. Žilina Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - mestská časť Rajecké Teplice a mestská časť Poluvsie. (Obstarávanie cez EKS)36400491
24.01.20172405110022Generali Poisťovňa, a.s.Poistná zmluva35709332
23.01.20172/2017/KULAnna Čučová Zabezpečenie divadelného predstavenia "Prefíkaná vdova".
16.01.20171/2017/PAnna KianičkováNájomná zmluva
01.01.2017JINEX s.r.o.Kúpna zmluva č.136382671

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
28.12.201677/2016/MAJMUDr. PhDr. Michal Jakubčík Prenájom nebytových priestorov za účelom vykonávania lekárskej praxe36135151
27.12.201676/2016/PRIZuzana Ďurianová Odpredaj pozemku Mestu Rajecké Teplice
21.12.201675/2016/KULJaroslav Bernát Zabezpečenie kultúrneho podujatia - "Silvester 2016"
19.12.201674/2016/MAJMUDr. Eva Kľučková Prenájom nebytových priestorov35658631
16.12.201673B/2016/KULMgr. Patrik Wetter Zabezpečenie kultúrneho podujatia "Susedská kapustnica"
12.12.2016Poznejte Moravu s.r.o.Prenájom pozemku na účelom organizovania farmárskych dní v období apríl - november 2017.29351685
06.12.201673/2016/KULMarián BohiníkPríkazná zmluva
05.12.201672/2016/PRIHsTP, spol. s r.o. Výstavba parkoviska na ul. Pionierska za obytným domom č. 185 Rajecké Teplice, 1. časť36390844
30.11.2016Z201640792_ZDOXX - stravné lístky s.r.o.Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok36391000
18.11.2016Mária VanákováPrenájom nebytových priestorov v budove Mestskej tržnice Rajecké Teplice50589571
08.11.2016JUDr. Jozef VerešDodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
04.11.2016Nelson Services, s.r.o.Darovacia zmluva36361585
04.11.2016Slovenské liečebné kúpele a.s.Darovacia zmluva31642284
04.11.2016SOLEA s.r.o. prevádzka MerittoDarovacia zmluva36455606
04.11.2016KL AUTO s.r.o.Darovacia zmluva36428434
04.11.2016Penzión ANTIKDarovacia zmluva50010352
31.10.2016Miriam MikolkováNájom priestorov za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia.50526529
31.10.2016Miriam MikolkováNájom skladových priestorov rýchleho občerstvenia.50526529
07.10.201665/PRI/2016Gabby Language school s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 46384529
07.10.201664/PRI/2016STAVMO J+M, s.r.o.Oprava výtlkov obaľovanou drvou na miestnych komunikáciách v Meste Rajecké Teplice.44979258
07.10.201662/2016/PRIAnna DubeňováUpečenie zákuskov v počte 175 ks pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
05.10.2016Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluva 37900706
30.09.201666/2016/MAJMUDr. Peter Babjak, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov50386964
19.09.20167/2015/§54ÚPSVaR ŽilinaDohoda - NP "Praxou k zamestnaniu"30794536
16.09.2016Darien s.r.o.Darovacia zmluva - vybavenie pre Materskú školu v Rajeckých Tepliciach36583740
14.09.201661/PRI/2106Jozef TomaníkKompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky "Oprava vnútornej a čelnej časti fasády budovy Mestskej tržnice v Rajeckých Tepliciach".17885765
05.09.201668/KUL/2016Miroslav KošnárPríkazná zmluva
05.09.2016MAGNA ENERGIA a.s.Kúpna zmluva - opakovaná dodávka zemného plynu na obdobie 24 mesiacov35743565
05.09.2016Marco RT s.r.o.Darovacia zmluva36420000
02.09.2016169/2016ATC-JR s.r.o.Predmetom zmluvy je dodávka potravinárskeho tovaru pre Školskú jedáleň Rajecké Teplice35760532
01.09.2016TempoVit s.r.o.Rámcová kúpna zmluva dodávateľsko-odberateľská dohoda na dobu určitú25900951
26.08.2016LESY Slovenskej republikyPríspevok Štátnych lesov SR na opravu miestnej komunikácie prechádzajúcej Mestom Rajecké Teplice.36038351
22.08.2016536/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SRDodatok č. 1 k Zmluve i poskytnutí nenávratného finančného príspevku00686832
22.08.201633/2016/MAJDušan ĎurecNájomná zmluva
18.08.201660/PRI/2016VEKAM, s.r.o.Zmluva o dielo36761401
17.08.2016MUDr. Peter BabjakPrenájom priestorov v Zdravotnom stredisku - zmena názvu nájomcu50386964
08.08.2016Regionálny úrad verejného zdravotníctva ŽilinaPodklad na fakturáciu poradenskej, konzultačnej služby, odborných posudkov, laboratórnych vyšetrení a meraní 17335876
29.07.2016Štefan SmatanskýMontáž nábytku do kúpeľne a WC v Materskej škole Rajecké Teplice
26.07.2016Horolezecký klub Rajecké TepliceDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta37808362
26.07.2016Július HoranskýÚdržba a čistenie klavíra
22.07.2016Darien s.r.o.Zmluva o dielo č. 48/PRI/2016 - Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Rajeckých Tepliciach.36583740
21.07.2016Katarína MachynováLetné slávnosti - hudobná produkcia
21.07.2016Štefan MajerčíkLetné slávnosti - hudobná produkcia
21.07.2016Mária SíčováLetné slávnosti - pomocné práce
20.07.2016Seviti s.r.o.Kúpna zmluva36442593
18.07.2016Vladimír TrefnýLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Vincencia JakubskáLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Jozef ImrišekLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Ľudovít KurucLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Zdenko HuszárikLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Róbert RaganLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Kristián KurucLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Ondrej JurašiLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Michal MotýľLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Helena ZjavkováLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Milan JančúchLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Jaroslav JankechLetné slávnosti - hudobná produkcia
18.07.2016Juraj BeličkaLetné slávnosti - aranžérske práce
18.07.2016Michal KudlaLetné slávnosti - moderovanie programu
18.07.2016Miroslav SandanusLetné slávnosti - organizačné práce
18.07.2016Michal VeselickýLetné slávnosti - organizačné práce
15.07.2016Marián BangoLetné slávnosti - hudobná produkcia
15.07.2016Alexandra BangováLetné slávnosti - hudobná produkcia
13.07.2016Jozef BlahaLetné slávnosti - príprava a tlač plagátov
13.07.2016Martin PialaLetné slávnosti - organizačné práce
11.07.201611/M/2016Danková,Súľovec,Kasmanová,Breburdová Myšiaková, Knapec Ľ.,Knapec D.Kúpna zmluva č.11/M/2016
11.07.2016Ferdinand JankechKúpna zmluva
08.07.201632/2016/KULMilan JančúchPríkazná zmluva č. 32/2016/KUL
08.07.201631/2016/KULĽubomír MazákPríkazná zmluva č. 31/2016/KUL
06.07.2016eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíDohoda o poskytnutí dotácie00605093
04.07.2016NATUR-PACK, a.s.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.35979798
01.07.201628/2016/KULPavlína RajtokováPríkazná zmluva č. 28/2016/KUL
01.07.201627/2016/KULSimona VeselickáPríkazná zmluva č. 27/2016/KUL
01.07.201626/2016/RTGunder LiubovPríkazná zmluva č. 26/2016/KUL
01.07.201625/2016/KULMgr. art. Damien PonsPríkazná zmluva č. 25/2016/KUL
01.07.201624/2016/KULDaniela HamárikováPríkazná zmluva č. 24/2016/KUL
01.07.201623/2016/KULMgr. Jarmila VlachováPríkazná zmluva č. 23/2016/KUL
01.07.201622/2016/KULKatarína KošnárováPríkazná zmluva č. 22/2016/KUL
01.07.201621/2016/KULProf. Miron ČerepaninPríkazná zmluva č. 21/2016/KUL
01.07.201620/2016/KULMgr. Klára KulikováPríkazná zmluva č. 20/2016/KUL
01.07.201619/2016/KULMgr. art. Mária Mártonová KOrmanová ArtD.Príkazná zmluva č. 19/2016/KUL
01.07.201618/2016/KULPfor.Dr.hab. Pawel PaluchPríkazná zmluva č. 18/2016/KUL
01.07.201617/2016/KULPaedDr.Mgr.Miroslav Kobelák, PhD.Príkazná zmluva č.17/2016/KUL
01.07.201616/2016/KULMgr. Peter ZajacPríkazná zmluva č. 16/2016/KUL
01.07.201615/2016/KULMgr. art. Janka HaláčováPríkazná zmluva č. 15/2016/KUL
01.07.201614/2016/KULMgr. Renáta Bartková, PhD.Príkazná zmluva č. 14/2016/KUL
01.07.201613/2016/KULMgr. Tomáš KozákPríkazná zmluva č. 13/2016/KUL
01.07.201612/2016/KULProf.Dr.hab.Miroslav DymonPríkazná zmluva č. 12/2016/KUL
01.07.201611/2016/KULProf.Mgr.art.Irena MedňanskáPríkazná zmluva č. 11/2016/KUL
30.06.2016Úrad práce, soc. vecí a rodiny ŽilinaDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.
30.06.2016Cys - Akadémia Petra Sagana Dohoda o poskytnutí Dotácie podľa VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
29.06.201629/2016/KULLekáreň sv. Michala s.r.o.Zmluva o nájme pozemkov36438448
28.06.2016Ing. Tibor PapšoZmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - prenájom autokempingu "Slnečné skaly".37649663
28.06.2016Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie Dohoda o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia "Hody Poluvsie"
21.06.2016Áno pre život n.o.Dohoda o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
21.06.2016Spevácky zbor Chor Cordis JesuDohoda o poskytnutí dotácie podľa VZN 66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
14.06.2016Únia žien Rajecké TepliceDohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta.00417491005
07.06.2016OSŽ Slovakia a.s.Darovacia zmluva - Letné slávnosti 201636416126
06.06.2016Bohuš Štesták s.r.o.Kúpno-predajná zmluva na dodávku potravín do Školskej jedálne Rajecké Teplice44240104
06.06.2016Nordfood s.r.o.Kúpno-predajná zmluva na dodávku potravín do Školskej jedálne Rajecké Teplice45702861
06.06.2016BIDVest s.r.o.Rámcová kúna zmluva na dodávku potravín do Školskej jedálne Rajecké Teplice34152199
23.05.2016Kofola a.s.Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru36319198
18.05.201610/KUL/2016VIX s.r.o.Zmluva o reklame31565590
29.04.2016dodatok 3 - 6/2014/TJán RemenecDodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/T36975010
26.04.2016TJ VTJ Rajecké Teplice - KonskáDohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 60/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta00892289
24.04.2016JS/2016/M/00692/MJohnny Servis s.r.o.Zmluva o prenájme Johnny WC a sanitárna technika36238546
22.04.2016ZO Jednota dôchodcov Slovenska Rajecké TepliceDohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 60/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 00897019
21.04.2016Občianske združenie KultúraDohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 31930361
19.04.2016TJ Slovan Rajecké TepliceDohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 14224097
13.04.2016Športový klub PoluvsieDohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta37900625
05.04.2016AXA D.D.S, a.s.Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie35977540
01.04.2016Súkromná stredná odborná škola ŽilinaZmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
01.04.2016Súkromná stredná odborná škola ŽilinaZmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
31.03.20168/PRI/2016Tibor BalcoZmluva o dielo
31.03.2016Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie37808427
31.03.2016Základná organizácia OZPŠaVKolektívna zmluva - spoločná časť
31.03.2016Základná organizácia OZPŠaVKolektívna zmluva - príloha A
31.03.2016Základná organizácia OZPŠaVKolektívna zmluva - príloha B
31.03.2016Základná organizácia OZPŠaVKolektívna zmluva - príloha C
22.03.20165/PRI/2016Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecézaZmluva č.5/PRI/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
22.03.20164/PRI/2016Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecézaZmluva č. 4/PRI/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
22.03.20162/2016/OTS/RTPaulína ČičkováNájomná zmluva - hrobové miesto - Jozef Čička
15.03.20161610040Slovgram Zmluva uzatvorená v zmysle autorského zákona - verejný prenos prostredníctvom rozhlasu17310598
14.03.2016Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráci37900625
09.03.201605249/2015-PNZ-P41457/15.00Slovenský pozemkový fondPredmetom nájmu je parcela KN-E parc. č. 1294 o výmere 597 m2, LV č. 1846 vo vlastníctve neznámych vlastníkov. Ide o pozemok pod budovou MsÚ Rajecké Teplice.17335345
02.03.2016dodatok č. 1 k dohode č.33/2015/§54-ŠnZ ÚPSVaR SRDodatok č. 1 k dohode č. 33/2015/§54-ŠnZ zo dňa 18.11.201530794536
02.03.2016Dodatok 1 k dohode 7/2015/§54-ŠnZÚPSVaR SRDodatok č. 1 k dohode č. 7/2015/§54-ŠnZ zo dňa 19.10.201530794536
01.03.201605249/2015-PNZ-41457/15.00Slovenský pozemkový fondNájomná zmluva 17335345
22.02.2016č. OU-ZA-OSI-2016/006202-9OÚ Žilina - Odbor školstvaZmluva o organizovaní a finančnom zabezpečení súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ SR v sólovej a komornej hre na akordeóne pre žiakov ZUŠ a študentov VŠ00151866
22.02.2016ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.Zmluva o dielo 31322999
19.02.201676056Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 76056 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka00177474
19.02.201676030Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 76030 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka00177474
18.02.20161/2016/PJaroslav JankechNájomná zmluva-hrobové miesto-B. Jankechová
18.02.20161/2016Urbion sk, s.r.o.Mandátna zmluva č. 1/201643999531
18.02.2016Ing.arch.Marián PivarčiZmluva o dielo pre vypracovanie Zmien a doplnkov č. 11 územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.17783607
12.02.2016Róbert Pecko DIESELTRANSRámcová kúpna zmluva35119764
03.02.20162405110022Generali Poisťovňa, a.s.Poistná zmluva - Verejné osvetlenie35709332
01.02.2016A2263611Orange Slovensko, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb35697270
01.02.201612595301Orange Slovensko, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb35697270
01.02.2016Orange Slovensko, a.s.Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35697270
27.01.20161/2016/RJanka Knapcová, SUD- VINNájomná zmluva č. 1/2016/R35291052
18.01.20161/2016/RTBožena ŠkorvánkováNájomná zmluva-hrobové miesto-K. Škorvánek
14.01.20162/2016MVDr. Richard HurníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
14.01.20161/2016Emília KoššováDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
13.01.2016Allianz-Slovenská poisťovňaPoistná zmluva Flexi život - Zuzana Myšiaková
08.01.2016462855Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny35815256
08.01.2016RVC Senica, s.r.o.Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb36259560
08.01.2016Mudr. Juraj KováčikVyhotovenie lekárskych posudkov podľa § 49 zákona č. 448/2008 o soc. službách00321591
04.01.20162/2016Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
31.12.20156/2015/PBožena VdovičíkováNájomná zmluva-hrobové miesto - A. Vdovičík
29.12.2015Ing. Mária KasmanováZmluva o poskytovaní audítorských služieb46746862
29.12.2015NATUR-PACK, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy35979798
22.12.20155/2015/PBohuš BrodňanNájomná zmluva - hrobové miesto - D. Brodňan
21.12.2015Dodatok č.1 Slovenská sporiteľňa, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 485/AU/1500151653
21.12.201525/§52a/2015ÚPSVaR SRDohoda č. 25/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe30794536
21.12.2015AE-Systems, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby36563234
16.12.201515/25/012/146ÚPSVaR SRDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 30794536
16.12.2015ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.Zmluva o nájme pozemku a nebytových priestorov.31322999
14.12.2015Ministerstvo hospodárstva SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké Teplice"00686832
11.12.2015Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-570/006/2015
11.12.2015Reality Mrázik, s.r.o.Dohoda o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti 36616648
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Vyhlásenie o zverejnení
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o účte Komunal
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o Elektronických službách
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Určenie spôsobu nakladania s vkladom na účte
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o úvere č. 485/AU/15
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Záložná zmluva NCRZP č. 485/AU/15-ZZ/1
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Sadzobník SLSP, a.s.
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Produktové obchodné podmienky pre úvery
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Všeobecné obchodné podmienky
09.12.2015Slovenská sporiteľňa, a.s.Zverejnenie k účtu
07.12.2015T.B.I., s.r.o.Zmluva o dielo č. 30/2015
07.12.2015JUDr. Jozef VerešDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
04.12.201515/25/010/87ÚPSVaR SRDohoda č. 15/25/010/87
04.12.2015Siemens s.r.o.Zmluva o dielo s prílohami
27.11.2015Z-D-2015-001642-00SSE - Distribúcia a.s.Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-001642-00
27.11.2015Z-D-2015-001641-00SSE - Distribúcia a.s.Zmluva o výpožičke podperných bodov
18.11.2015ÚPSVaR SRDohoda č. 33/2015/§54-ŠnZ
12.11.20154/2015/PJán KianičkaNájomná zmluva - hrobové miesto - J. Kianičková
11.11.2015Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Ľuboš Knapec, Anna Knapcová
03.11.20153/2015/PIvan ŠtafenNájomná zmluva - hrobové miesto - I. Štafen, L. Štafen, F. Štafenová
29.10.2015ÚPSVaR SRDohoda č. 7/2015/§54-PZ
20.10.20152/2015/PMartina KnapcováNájomná zmluva-hrobové miesto J.Maliaček
20.10.2015ÚPSVaR SRDohoda č. 7/2015/§54-ŠnZ
07.10.2015Horolezecký klub Rajecké TepliceDohoda o poskytnutí dotácie37808362
07.10.2015Občianske združenie KultúraDohoda o poskytnutí dotácie31930361
05.10.2015Áno pre život, n. o.Dohoda o poskytnutí dotácie36149764
24.09.2015Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluva
21.09.2015Z201521981_ZDOXX-Stravné lístky, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
08.09.20152/2015/RTAnna KasmanováNájomná zmluva - hrobové miesto - D. Kasman
02.09.2015LUNYS, s.r.o.Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/201636472549
21.08.2015Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb
04.08.2015TJ VTJ Rajecké Teplice - KonskáDohoda o poskytnutí dotácie na 2.polrok 2015892289
03.08.2015Grantum s.r.o.Mandátna zmluva
03.08.2015Cyklistický spolok ŽilinaDohoda o poskytnutí dotácie30227739
23.07.2015Lekáreň sv. Michala s.r.o.Darovacia zmluva
22.07.2015Spevácky zbor Chor Cordis JesuDohoda o poskytnutí dotácie42433452
15.07.2015Ing. Peter Gerši GCTECHKúpna zmluva č. Z201515827_Z
29.06.2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZmluva č. 0495/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.06.2015Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.Prenájom, zmluva č. 52102691
23.06.2015Ministerstvo kultúry SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: MK-101/2015/2.5
23.06.2015SOFOS, s.r.o.Kúpna zmluva č. Z201512718_Z
22.06.2015Generali Poisťovna, a.s.Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 5720056968 zo dňa 01.02.2013
16.06.2015Únia žien Slovenska, základná organizáciaDohoda o poskytnutí dotácie00417491005
15.06.2015Euro Dotácie, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb
09.06.2015FEREX, s.r.o.Kúpna zmluva č. Z201510796_Z
02.06.2015ATELIER -3A,s.r.o.Zmluva o dielo č. 5/2015
02.06.2015ŠKOLEX, spol. s r.o.Kúpna zmluva č. Z20158091_Z
19.05.2015Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb VVN
13.05.2015VÚB, a.s., pobočka RajecZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
11.05.2015Ministerstvo kultúry SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo MK-102/2015/2.1
04.05.2015Áno pre život, n.o.Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 201/2011/Ú
30.04.2015PC SEMA, s.r.o.Kúpna zmluva č. Z20155913_Z
30.04.2015LASER servis, spol. s r.o.Kúpna zmluva č. Z20155920_Z
28.04.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 43/§51/2015
27.04.2015Generali Poisťovna, a.s.Zmluva č. 1/2015/012 o vzájomnej spolupráci a propagácii
24.04.20151/2015/RTPharmDr. Mária MasarykováNájomná zmluva - hrobové miesto - A. Ziman
24.04.2015KIZZE D&S s. r. o.Kúpna zmluva č. Z20155278_Z
23.04.2015Ing. Juraj Nedorost - NEDOROSTRámcová kúpna zmluva č. 4/2015
22.04.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 101/AC/2015
21.04.2015Adam Adámy - VenkoKúpna zmluva č. Z20154806_Z
20.04.2015Ing. Tibor Papšo SKALKAZmluva o nájme nehnuteľnosti č. 3/2015
17.04.20151/2015/PPetr NovákNájomná zmluva - hrobové miesto Novák
15.04.2015Anna Šingliarová - Salón AnkaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015/Z
08.04.2015BROS Computing, s.r.o.Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
02.04.2015RVC Senica s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
02.04.2015Respect Slovakia, s.r.o.Zmluva o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
01.04.2015Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráci
26.03.2015Róbert Pecko DIESELTRANSRámcová kúpna zmluva
25.03.2015Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o kúpe cenných papierov č. 176/2015
18.03.2015Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia Motors SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu č. KIA15_066
13.03.2015Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie
03.03.2015Športový klub PoluvsieDohoda o poskytnutí dotácie37900625
03.03.2015TJ VTJ Rajecké Teplice - KonskáDohoda o poskytnutí dotácie na 1. polrok 2015892289
02.03.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor školstvaZmluva č. OU-ZA-OSI-2015/009165-1 1 o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.02.2015Slovenská republika - Ministerstvo obrany SRZmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
26.02.2015Generali Poisťovna, a.s.Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
26.02.2015Generali Poisťovna, a.s.Havarijné poistenie AUTOMAX
24.02.2015Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecézaZmluva o poskytnutí dotácie
24.02.2015Združenie športových klubov a oddielov mesta MartinZmluva o poskytnutí dotácie
18.02.2015Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastieraZmluva o poskytnutí dotácie
13.02.2015TJ Slovan Rajecké TepliceDohoda o poskytnutí dotácie14224097
11.02.2015František MalíkZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015/T
06.02.2015MADE spol. s r.o.Licenčná zmluva č. U1879/2014
06.02.2015MADE spol. s r.o.Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
28.01.2015JUDr. Jozef verešZmluva o poskytovaní právnych služieb
26.01.2015SOU RajecZmluva o zriadení spoločného obecného úradu
26.01.2015SOU RajecDodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
21.01.2015Aphrodité - SLK RT, s.r.o.Zmluva o zriadení vecného bremena
14.01.2015Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - stavebné
14.01.2015Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - sociálne
02.01.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 02/AC/§12/2015

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
29.12.2014LIVONEC, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
18.12.2014Right power energyDodatok k zmluve
17.12.2014SLSPZmluva o elektronických službách
17.12.2014SLSPDodatok k zmluve SLSP - obchodné podmienky
17.12.2014SLSPDodatok k zmluve SLSP - obchodné podmienky 2
17.12.2014SLSPDodatok - obchodné podmienky 3
17.12.2014SLSPDodatok - obchodné podmienky 4
12.12.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 62/AC/2015
01.12.2014Rajecká dolina n.o.Zmluva o zabezpečení podujatia Mikuláš 2014.
20.11.2014DGB consult, s.r.o.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
20.11.2014Branislav MihálZmluva o dielo č. 26/2014
23.10.2014Explore Slovakia,s.r.o.Mandátna zmluva
20.10.2014Ústav pamäti národaZmluva o vzájomnej spolupráci
01.10.2014MUDr.JakubčíkDodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov.
25.09.2014Right power energy, s.r.o.dodávka zemného plynu na odberné miesta
02.09.2014Halač.s.r.o.Dodatok k zmluve o nájme
02.09.2014Urbár StránskeNájomná zmluva-detské ihrisko
28.08.2014Lunys,s.r.o.Rámcová zmluva - dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
18.08.2014Lekáreň Mária, s.r.o.Zmluva o nájme reklamnej plochy
01.08.2014Mgr.art. Peter RepkaZmluva o vytvorení umeleckého diela
31.07.2014Edenred SlovakiaDodatok k zmluve o zabezpečení stravovania
16.07.2014Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDodatok č.1 k zmluve o realizovaní pracovnej činnosti
10.07.2014Kupna zmluva p.Javoran
10.07.2014Daniel JavoranKúpna zmluva
01.07.2014Ján RemenecZmluva o nájme nebytových priestorov
24.06.2014Urbár StránskeNájomná zmluva - pamätník Gabčík
20.06.2014Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda o realizovaní pracovnej činnosti
20.06.2014Lesy SRZmluva o poskytnutí príspevku na opravu miestnej komunikácie
17.06.2014Pivovar Popper,s.r.o.zmluva o reklamnej spolupráci
16.06.2014Združenie obcí aglomerácia Rajecké TepliceDohoda o prevode práv a povinností stavebníka
09.06.2014Ing.Marta Dvorskáaudit uctovnej uzavierky
05.06.2014HMZ RádiokomunikácieNájomná zmluva
14.05.2014Severoslov.vodárne a kanalizácie,a.s.Zmluva o propagácii
14.05.2014Stredoslovenská energetikaZmluva o pripojení zariadenie odberateľa
02.05.2014JOHNY SERVIS s.r.o.prenajom WC
01.04.2014T+T a.s.Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
25.03.2014Václav FoglárDarovacia zmluva
24.03.2014Ministerstvo vnútra SR,Okresný úrad Žilina,odbor školstvaZmluva Euromesette a Goldentango 2014
18.03.2014QBSV, a.s.Zmluva o prenájme softveru City Monitor
24.02.2014H H eu,s.r.o.Kupna zmluva
20.02.2014Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluva
20.02.2014Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráci
12.02.2014Slovenská informačná a meketingová spoločnosť,a.s.Zmluva o aktualizácii web stránky za účelom informovania o podnikateľskom prostredí v obci.
05.02.2014Explore Slovakia, s.r.o.Mandátna zmluva
03.02.2014Radio Sever, s.r.o.Zmluva o mediálnej spolupráci
27.01.2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyDohoda o podmienkach vykonávania menších prác pre obec
20.01.2014AGRA s.r.o.Kúpna zmluva
13.01.2014MediatelZmluva o uverejnení firmy

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.2013JUDr.Katarína Pialováprávnicke služby
18.12.2013Áno pre život n.o.Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
17.12.2013EkoOil-Slovakiadojednanie podmienok spolupráce pri výkone činnosti:separovaný zber použitého jedlého oleja atukov,kuchynský a reštauračný odpad
13.12.2013Obec Kamenná PorubaZmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov
21.11.2013Kúpna zmluva p.Piala
15.10.2013DataLogicZmluva o dielo
07.10.2013ARDSYSTEMo úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní IIS Mesta Rajecké Teplice
11.09.2013EdenredDodatok k zmluve
09.09.2013Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluva
25.07.2013Ing.Marta DvorskáZmluva o poskytnutí služieb
13.06.2013tenisový oddieldohoda o dotacii
12.06.2013SLSPZmluva o bežnom účte
12.06.2013SLSPZmluva o pskytnutí a používaní elektronických služieb.
12.06.2013SLSPZmluva o zmenkovom a vyplňovacom práve
12.06.2013SLSPZmluva o úvere.
12.06.2013SLSPSadzobník banky
12.06.2013SLSPObchodné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb.
12.06.2013SLSPVšeobecné obchodné podmienky.
12.06.2013SLSPÚverové podmienky banky.
04.06.2013Mineral MMVrekonštrukcia verejneho osvetlenia
30.04.2013Zilinsky samospravny krajzmluva o poskytnuti dotacie
28.03.20132085/2013T+T,a.s.zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu36400491
19.03.2013Obec Kuneraddotacia na CVC Rajecke Teplice
12.03.2013RTVSzmluva o licencii
00.03.2013veduci odboru skolstvaorganizacia Euromusette a Goldentango 2013
15.02.2013Jana Jaššovánajom nebytovych priestorov
15.02.2013Spa lifa s.r.o.najomna zmluva
31.01.2013Generali SlovenskoPoistenie zodpovednosti za škodu
31.01.2013Stoplupservisna zmluva
30.01.2013Genarali Slovenskopoistna zmluva
30.01.2013SSE-Distribuciazmluva o pripojeni
02.01.2013Daffernákup tovaru

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
21.12.2012T+T,s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve
20.12.20121/121/2009Libex s.r.o.Dodatok k zmluve č.1/200931620795
18.12.2012Zdenko MiskolciKúpna zmluva
12.12.2012Nadácia spoločne pre regiónzmluva o spolupráci
06.12.2012JUDr.Katarína PialováPrávne poradenstvo
04.12.20121/2006Servis MVOSpracovanie miezd35929375
03.12.2012AT a.s.Kúpna zmluva
17.11.2012Ing.Marta DvorskáZmluva o vykonaní auditu
16.11.2012Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluva
09.11.2012Ústav pamäti národaZmluva o vzájomnej pomoci
29.10.2012Tomas Reptamandátna zmluva
05.10.2012Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie
01.10.2012VOMS, s.r.o.Zmluva o dodávke materiálu
01.10.2012VOMS, s.r.o.Zmluva o dielo
25.09.2012Komunal energyZmluva o dodávke el.energie
31.08.2012Áno pre život n.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov
15.08.2012MP ProfitVyhotovenie žiadosti o dotáciu
10.08.2012STOP LUPDodávka kamerového systému
10.08.2012Stop LupZmluva o periodickej odbornej kontrole
06.07.2012Mexem s.r.o.Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Rajecké Teplice
23.05.2012Ing.Marta Dvorskaoverenie učtovnej uzávierky
17.05.2012Johny serviceprenájom mobilných WC
15.05.2012Jaroslav Kormanec EKOservisné práce a údržna výťahov
09.05.2012Obvodný úrad ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
15.03.2012Ing.František Érsek - ERBAOrganizácia bikrosových pretekov a dvoch medzinárodnýc stretnutí v rámci projektu "300 m pre spoločný cieľ".
13.03.2012VUB bankaZmluva o bežnom účte
29.02.2012Marco RTZmluva o zriadení vecného bremena
15.02.2012Livonec s.r.o.zabezpečenie OPP a BOZP
09.01.2012Štrbák MiroslavNájomná zmluva
03.01.2012Žofia Gabčíková s manželomnájomná zmluva
02.01.2012MUDr.Pavol Šulanzmluva o nájme nebytových priestorov
01.01.2012MUDr.Anna Vojtikevičovádodatok k zmluve

ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
19.12.2011JUDr.Katarína Pialováprávne poradenstvo
24.11.2011HMZ radiokomunikácieRealizácia bezdrôtovej Wifi technológie na budove a v budove Mestského úradu.
08.11.2011Miroslav KošnárNákup akordeónu
07.11.2011Velcon s.r.o.Dodanie šikmej schodiskovej plošiny na zdravotné stredisko.
26.10.2011Mesto Rajecké TepliceZmluva o nájme nebytových priestorov
21.10.2011Ministerstvo vnútra SRDarovacia zmluva
18.10.2011Mifim s.r.o.Zmluva o dielo - bikrosová dráha
13.10.2011Komunal energyzmluva o dodávke el.energie
01.10.2011Dušan Virdzek - autoškolaZmluva o nájme nebytových priestorov
22.09.2011Miroslav KošnárZmluva o vytvorení používaní a rozširovaní diela.
08.09.2011Ing.Ján Kelo - A.J.K.Dodatok k zmluve o výkone externého manažmentu pre projekt " Revitalizácia námestia SNP"
08.09.2011Nadácia " Spoločne pre región"Darovacia zmluva -darovanie finančných prostriedkov ,edukačné a didaktické pomôcky
22.07.2011EnviconsultBudovanie vodozádržných prvkov podľa Prvého realizačného projektu programu revitalizácie krajiny.
11.07.2011Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov - bikrosová dráha
28.06.2011Johny servicesZmluva o prenájme mobilných toaliet
28.06.2011Úrad vlády Slovenskej republikyPrvý realizačný projekt revitalizácie krajiny a intergrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.
27.06.2011Milan Duroch - r65Vytvorenie www stránky
20.06.2011GARP SlovakiaZhotovenie mapy rajecké teplice a okolie
09.06.2011DAN distributionZmluva o reklame
09.06.2011Matúš DobešZmluva hudobná produkcia Wilamovice
26.05.2011Slovenská investičná a realitná spoločnosťDarovacia zmluva
23.05.2011Ing.Marta DvorskáZmluva o poskytnutí audítorských služieb
18.04.2011Áno pre život n.o.zmluva o nájme nebytových priestorov
21.03.2011Centire s.r.o.zmluva o elektronických službách
17.02.2011Radio Zetzmluva o medálnej spolupráci
04.02.2011Ing. BrodnanZmluva o nájme
01.02.2011VOMSDodatok k zmluve o odbere PHM

ZMLUVY - rok 2010

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.2010JUDr.PialováZmluva o poskytovaní právnej pomoci