Výsledky komunálnych volieb v Rajeckých Tepliciach
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 15.11.2014     Počet zobrazení: 11058     tlačiť   Tlač

Výsledky komunálnych volieb v Rajeckých Tepliciach

Výsledky volieb primátora a poslancov MsZ v Rajeckých Tepliciach.

 

  

 

 

 

 

 

  

 

- zápisnica mestskej volebnej komisie

 

 

 

 

- Oznámenie o zložení okrskových volebných komisií

 

- Zápisnica zo zasadnutia ústrednej volebnej komisie 21.10.2014

 

Podávanie delegačných listín na členov okrskových volebných komisií

Podávanie delegačných listín na členov okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí  - 15.11.2014.

Delegačné listiny na členov okrskových volebných komisií sa doručujú do rúk zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Rajeckých Tepliciach Mgr. Monike Plevovej,

Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach, tel. č. 041/5099060
                                                             0903 847 880

Nasledovne:

Piatok     24.10.2014    07,30 hod. – 13,00 hod.

Sobota    25.10.2014    0903 847 880, 0905 214 935

Nedeľa    26.10.2014    do 24.00 hod.  0903 847 880
                                                       0905 214 935

Oznámenie o vymenovaní zapisovateliek okrskových volebných komisií

Primátor mesta Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš podľa § 11a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vymenoval pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 pre jednotlivé volebné okrsky zapisovateľky.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora a poslancov

Miestna volebná komisia v Rajeckých Tepliciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov.

Miestna volebná komisia v Rajeckých Tepliciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov.

------------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK

Miestna volebná komisia 

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21.

septembra 2014). 

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, 

politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti). 

Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo 

dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014). 

 

Okrsková volebná komisia 

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola 

zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo 

dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014). 

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, 

politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti). 

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb 

(najneskôr 31. októbra 2014). 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o zložení miestnej volebnej komisie v Rajeckých Tepliciach pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Oznámenie o zložení miestnej volebnej komisie

 

-----------------------------------------------------------------------------

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí  - 15.11.2014

 

Kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta  a  kandidátne listiny pre voľby poslancov do

Mestského zastupitelstva v Rajeckých Tepliciach sa doručujú do rúk zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Rajeckých Tepliciach, Mgr. Monike Plevovej, 

Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach, podateľňa- sekretariát, č.dv.63

tel. č. 041/5099060,  0903 847 880, 0905 214 935.

 

 

Utorok  16.9.2014 08,00 hod. – 14,00 hod.

Streda   17.9.2014 08,00 hod. – 14,00 hod.

Štrvtok  18.9.2014 08,00 hod. – 14,00 hod.

Piatok  19.9.2014 07,30 hod. – 13,00 hod.

Sobota   20.9.2014                             0903 847 880, 0905 214 935

Nedeľa 21.9.2014 do 24.00 hod.     0903 847 880, 0905 214 935

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

Podávanie kandidátnych listín

--------------------------------

 

O z n á m e n i e

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí  15. novembra 2014

Mestské  zastupiteľstvo  v  Rajeckých Tepliciach podľa  § 9 zákona  SNR  č. 346/1990  Zb. o   voľbách  do  orgánov samosprávy  obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 27/2014 zo dňa 27.3.2014 určilo, že 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.

Volebný obvod číslo 1: počet poslancov štyria, zahŕňa

ulice – 30. apríla, Farská, Karola Kašjaka, Kuneradská cesta, Kúpeľný park, Kvetná,  Lesná, Ľ. Štúra, Nám. SNP 1/29, Pionierska, Pri Bystričke,  Rudolfa Súľovského, Slnečná, Školská, Veterná,  Rajecká cesta rodinné domy so súpisným číslom: 1, 2, 4, 5, 7, 14, 132, 156, 170, 179,  192, 281, 334, 338, 396, 397

Volebný obvod číslo 2: počet poslancov traja, zahŕňa

ulice – 1. mája, Dielnice, Dolná, Jozefa Gabčíka, Lúčky, Lúčna, M.R. Štefánika,  Horná, Osloboditeľov, Partizánska cesta, Poľná, Riečna, Stredná, Za Dielom,  Zábrežná, Zahrádnícka cesta, Zátočná, Žliabková dolina,  Rajecká cesta rodinné domy so súpisným číslom: 231, 232, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255

Volebný obvod číslo 3: počet poslancov dvaja, zahŕňa

miestna časť Poluvsie

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 / komunálne voľby / sa uskutočnia 15.novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hod.

Bližšie informácie.

 

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

 

                      O Z N Á M E N I E

 

       o počte obyvateľov mesta Rajecké Teplice                

          pre voľby do orgánov samosprávy obcí

                       15.novembra 2014

 

Mesto Rajecké Teplice podľa § 16, ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ- bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje,že mesto Rajecké Teplice má k 31. 7. 2014     

                            2798 obyvateľov.

 

V Rajeckých Tepliciach  15. 8. 2014

 

 

 


Súvisiace odkazy: Mesto, Návštevník, Podnikateľ, Kontakty, Občan,