Otázky a odpovede
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 22.08.2011     Počet zobrazení: 11864     tlačiť   Tlač

Otázky a odpovede

Ako postupovať pri likvidácii drobného stavebného odpadu ?

Občan, držiteľ odpadu, ktorý má trvalý pobyt v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí a produkuje drobný stavebný odpad realizáciou drobných stavebných úpravv v nehnuteľnosti či byte, má možnosť tento odpad  uložiť na Skládke odpadov Rajeckého regiónu, združenie v Šuji.

Držiteľ odpadu si musí vyzdvihnúť na Správnom oddelení Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach - 1. poschodie č. dv. 60,  sprievodku odpadu určeného pre uloženie na Skládku odpadov Rajeckého regiónu.

Bez sprievodky odpadu držiteľovi odpadu nebude umožnené tento odpad uložiť na Skládke odpadu.

Poplatok za drobný stavebný odpad je vo výške 0,0404 EUR za kilogram odpadu. 

VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice

Komu mám nahlásiť poruchy na verejnom osvetlení, rozhlase, upchatej kanalizácii a podobne ?

 

Vážení občania, budeme veľmi radi, ak nás budete informovať o akejkoľvek poruche alebo nedostatku na území mesta.

Závady môžete hlásiť prednostovi úradu na tel.č. 0905 214 935; 041/509 9062 alebo vedúcemu technických služieb p.Pagáčovi na tel.č. 0905 548 523.

 

 

 


Súvisiace odkazy: Tlačivá, Kultúra, Pracovné miesta, Mestský úrad, Školy a vzdelávanie, Krízové situácie, Prístup k informáciám, Zdravotníctvo, Ako vybaviť, Šport, Dobrovoľný hasičský zbor, Mestská polícia, Časopis mesta Rajecké Teplice, Všeobecne záväzné nariadenia, Kronika mesta, Životné prostredie,