Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 01.03.2017     Počet zobrazení: 251     tlačiť   Tlač

Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta

majetkové transfery

Mesto Rajecké Teplice  zastúpené primátorkou mesta Mgr. Katarínou Hollou  podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, predkladá nasledovné informácie:

 

ZVEREJNENÉ DŇA 12.01.2016

1.Označenie nehnuteľnosti

Pozemok parcelné číslo  C KN 245/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2, k. ú. Poluvsie nad Rajčankou v prospech:  Ľuboš Knapec  a Anna Knapcová

Pozemok parcelné číslo C KN 246/2 – záhrady o výmere 95 m2, k. ú. Poluvsie nad Rajčankou

v prospech: Mesto Rajecké Teplice

2.Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 21.12.2015

3.Právny titul: Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

4.Nadobúdateľ:  Ľuboš Knapec a Anna Knapcová, Rozkvet 2010/24, Považská Bystrica

Mesto Rajecké Teplice, Námestie 29/1, 013 13  Rajecké Teplice

 

ZVEREJNENÉ DŇA 21.09.2016

1.Označenie nehnuteľnosti

Pozemok parcelné číslo  C KN 357/3 – orná pôda  o výmere 8 m2, k. ú. Poluvsie nad Rajčankou v prospech:  Mesto Rajecké Teplice

Pozemok parcelné číslo C KN 1256/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, k. ú. Poluvsie nad Rajčankou

v prospech: Mesto Rajecké Teplice

2.Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 21.09.2016

3.Právny titul: Kúpna zmluva

4.Nadobúdateľ:  Mesto Rajecké Teplice, Námestie 29/1, 013 13  Rajecké Teplice

 

ZVEREJNENÉ DŇA 23.03.2017

1.Označenie nehnuteľnosti

Pozemok parcelné číslo  C KN 1256/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 33 m2, k. ú. Poluvsie nad Rajčankou v prospech:  Mesto Rajecké Teplice

2.Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.03.2017

3.Právny titul: Kúpna zmluva

4.Nadobúdateľ:  Mesto Rajecké Teplice, Námestie 29/1, 013 13  Rajecké Teplice


Súvisiace odkazy: Zmluvy, Faktúry, Objednávky,