Prírodné pamiatky Rajeckej doliny
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 10.08.2011     Počet zobrazení: 30151     tlačiť   Tlač

Prírodné pamiatky Rajeckej doliny

Súľovské skaly

CHKO Strážovské vrchy zasahuje na najsevernejšom cípe svojho rozloženia aj do oblasti Rajeckej doliny. Ide o časť s názvom Súľovské vrchy, pričom ich východný hrebeň vytvára západný lem nášho územia.
Súľovské skaly predstavujú najstaršie chránené územie v Súľovských vrchoch vyhlásené v roku 1973 v ľavobrežnej časti stredného Váhu. Celková výmera Súľovských skál je približne 543 ha. Z geologického hľadiska ich tvoria zlepence súľovského typu, ktoré vytvorili v minulých geologických dobách rozsiahle súvrstvia, na niektorých miestach mocné až 600 m.


PP Turská skala 

Prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza na ceste zo Žiliny do Prievidze za ľavou odbočkou na Turie, bola vyhlásená v roku 1982 o výmere 4,38 ha. Podobne ako Poluvsianska skalná ihla, aj Turská skala vznikla oddelením špecifického geomorfologického útvaru od priľahlých dolomitových Slnečných skál. Príčinou je zarezanie Rajčianky do menej odolnej výplne Žilinskej kotliny, a preto sa považuje za vzorový príklad tzv. obtočníka pre meandrovanie Rajčianky smerom na sever. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Turská skala spolu s protiľahlými dolomitmi Slnečných skál predstavuje akoby bránu na ceste do Rajca. V poslednej dekáde 20. storočia bol na južnom skalnom brale namaľovaný slovenský štátny znak.


Martinské hole

Lúčanská Malá Fatra predstavuje vyhľadávané miesto pre aktívny oddych, pohyb a príjemnú rekreáciu. Táto lokalita patrí medzi najvyhľadávanejšie lyžiarske strediská na Slovensku. Vďaka východnej orientácii svahov, na ktorých sa v minulosti vystavali lyžiarske vleky a relatívne rozsiahle ubytovacie kapacity, sneh sa tu drží až do príchodu jari, nezriedka až do konca apríla. Tým sa zimná sezóna predlžuje, snehové podmienky sú aj vďaka umelému zasnežovaniu priam dokonalé a stredisko tak priťahuje každoročne viac a viac milovníkov zimných športov.


PR Šujské rašelinisko

Táto prírodná rezervácia s celkovou rozlohou 10,8 ha sa nachádza na juhozápad od obce Šuja, asi 2 km južne od Rajca. Vyhlásená bola v roku 1983 a vznikla na fluviálnych sedimentoch riečnej nivy Rajčianky. Konkrétne ide o podložie ílovcov centrálno-karpatského paleogénu. Sedimenty sú vytvorené zahlineným vápencovým a dolomitovým štrkom. Európska komisia toto rašelinisko zaradila medzi územia európskeho významu.


PR Kľak

V najjužnejšom cípe Lúčanskej Malej Fatry sa rozprestiera na ploche vyše 85 ha národná prírodná rezervácia Kľak. Jeho vrchol dosahuje výšku 1352 m n.m. Táto chránená oblasť, vyhlásená v roku 1966, sa zameriava na ochranu rôznych biotopov, a to najmä karbonátových skalných sutín alpínskeho stupňa, skalných stien a svahov so štrbinovou vegetáciou, javorovo-bukové horské lesy, vápnomilné bukové lesy alebo lipovo-javorové sutinové lesy. Veľmi podstatným predmetom ochrany v tejto lokalite sú aj alpínske a subalpínske vápnomilné, travinno-bylinné porasty. Kľak teda predstavuje nádhernú ukážku vápencovej vegetácie, bučín a skalného vrcholu. Zaberá svahy okolo bralnatého vrcholu v nadmorskej výške okolo 1050-1350 m n.m.


CHKO Strážovské vrchy

Do územia Rajeckej doliny, priamo do katastra obce Čičmany, zasahuje aj chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy. Aj keď len okrajovo, vytvára nezameniteľnú kulisu veľmi členitého a geomorfologicky značne pestrého územia.
Toto chránené územie, vyhlásené v roku 1989, patrí medzi rozsiahle horstvá Fatransko-tatranskej oblasti s celkovou výmerou 29 366 ha. Predmetom ochrany je ochrana a racionálne využívanie najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov, dnes už vyčlenených ako rovnocenné geomorfologické celky v minulosti jednotne ponímaného pohoria Strážovská hornatina.


Súvisiace odkazy: Kultúrne pamiatky, Bedeker Rajecká dolina,