Profil verejného obstarávateľa
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 06.08.2013     Počet zobrazení: 7120     tlačiť   Tlač

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Rajecké Teplice je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.  Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 10 zákona č. 343/2015 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:     Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:                           Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Číslo účtu:                    22522432/0200
IČO:                            00321591
DIČ:                            2020637124
IČ DPH:                       nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:      Mgr. Katarína Hollá, primátorka
e-mail:                        sekretariat@rajecke-teplice.sk
Telefon:                       041/509 90 60
Fax:                            041/509 90 61


Súvisiace odkazy: Mesto, Návštevník, Podnikateľ, Kontakty, Občan,