Schválené projekty
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 26.07.2011     Počet zobrazení: 17050     tlačiť   Tlač

Schválené projekty

Projekty v meste.

Euromusette&Goldentango 2017

V dňoch 1. a 2.júna 2017 sa bude konať XVI. ročník medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette&Goldentango 2017 s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 4 000,- EUR

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Workout park - telocvičňa pod holým nebom

Mesto Rajecké Teplice  získalo v mesiaci apríl 2017 dotáciu z rozpočtu Žilinského

samosprávneho kraja v rámci programu "Šport"  pre projekt:

"Workout park - telocvičňa pod holým nebom."

Dotácia vo výške 700,- EUR bude použitá na financovanie vybudovania workout parku v areáli Základnej školy v Rajeckých Tepliciach.

Otvorenie workout parku je plánované na mesiac máj 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice získalo v apríli 2017 dotáciu zo štátneho rozpočtu  vo výške 

100 000,- EUR pre projekt: "Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Rajecké Teplice".

Schválená dotácia z prostriedkov Environmentálneho fondu SR bude použitá na zakúpenie špeciálneho čistiaceho vozidla, čím sa zvýši čistota verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, a zároveň sa zníži prašnosť v ovzduší. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach

Mesto Rajecké Teplice získalo v decembri 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 10 000,- EUR pre projekt: "Rozšírenie kamerového systému Rajecké Teplice".

Dotácia je pridelená z prostriedkov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality prostredníctvom Okresného úradu Žilina, krajského koordinátora prevencie kriminality.

Existujúci kamerový systém bude rozšírený o 5 nových kamier v lokalitách:

- priestor Mestskej tržnice Rajecké Teplice

- ul. Kuneradská cesta - pri penzióne Raj

- križovatka ul. Rajecká cesta a ul. Farská

- priestor autobusovej stanice Rajecké Teplice

- križovatka ul. Školská a ul. Rajecká cesta

Projekt bude ukončený najneskôr do mája 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Mesto Rajecké Teplice získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu malej telocvične v Základnej škole Rajecké Teplice. Dotácia vo výške 16 000 EUR bola použitá na výmenu poškodenej podlahy. Dodávateľ stavebných prác prebral stavenisko 25. júla 2016, nová podlaha bola odovzdaná do užívania na začiatku nového školského roku 2016/2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Letné slávnosti Rajecké Teplice 2016

Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo v dňoch 22. - 24.júla 2016 tradičný festival hudby a zábavy na námestí v Rajeckých Tepliciach, s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja vo výške 400,- EUR

V piatok vystúpili hudobné skupiny Blue Time, Jana Kozáková so skupinou Mukatado, AYA, All stars band.

V sobotu bol pripravený pre návštevníkov tradičný jarmok s ľudovými remeslami, skupiny Varínčanka, ACM, Závadské ženy, Liesma, V8 band, Ludo Kuruc band, The Beatle Heart´s Club, ABC Dance.

V nedeľu tradičný jarmok s ľudovými remeslami a vystúpeniami  DH Stranianka, DFS Cindruška, Flexi band, spevák Marián Bango, zabávač Zdeněk Izer, Adam Ďurica s kapelou.

Sprievodné podujatia:

- výstava gladiol a  výstava obrazov vo výstavnej sieni Mestského úradu,

  detské atrakcie a  občerstvovacie stánky na námestí v Rajeckých Tepliciach. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Euromusette a Goldentango 2016 Rajecké Teplice

V dňoch 2. - 3. júna 2016 sa konal XV. ročník medzinárodného akordeonového festivalu Euromusette a Goldentango 2016, s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR vo výške 4000,- EUR. 

Počas festivalu súťažilo  180 účastníkov v 9 súťažných kategóriách v sólovej i komornej hre na akordeón. 

Festival bol ukončený slávnostným koncertom ukrajinského dua Mirona Čerepanina a Liubov Gunderovej na námestí v Rajeckých Tepliciach a záverečným vyhodnotením a odmenením súťažiacich.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rozšírenie kapacity Materskej školy v Rajeckých Tepliciach

V roku 2015 bola schválená dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacity Materskej školy v Rajeckých Tepliciach

(nadstavba a zateplenie budovy, interiérové vybavenie, hračky a výchovné pomôcky). Z dotácie ministerstva bolo vyčlenených 55 000,- EUR na kapitálové výdavky a 6 000,-EUR na bežné výdavky. Projekt bol ukončený v auguste 2016. Od septembra 2016 sa zvýšila kapacita škôlky o jednu triedu pre 15 detí.

--------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplica podpísalo v decembri 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Projekt s celkovým nákladom 540 585,58 EUR sa podarilo úspešne realizovať do konca roka 2015 prostredníctvom dodávateľa Siemens s.r.o. Bratislava a dnes sa môžu obyvatelia a návštevníci Rajeckých Teplíc tešiť z príjemného osvetlenia 450 kusov nových LED svietidiel.

  

Viac informácií o projekte si môžete pozrieť tu

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Kniha - najlepší priateľ človeka

Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice v Rajeckých Tepliciach.Dotácia Ministerstva kultúry SR bola vo výške 950,- EUR. Z dotácie Ministerstva kultúry SR bolo zakúpených 105 kusov knižničných jednotiek. Zakúpené boli tematicky zamerané knižničné jednotky, ktoré zohľadňovali požiadavky čitateľov o doplnenie knižných noviniek v nasledovných počtoch:

 1/ beletria – 68 ks

2/ náučná literatúra pre dospelých - 9 ks

3/ literatúra pre deti a mládež -  14 ks

4/ detská náučná literatúra – 10 ks

 

Projekt bol ukončený 31.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------

Moderná knižnica

Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Realizácia projektu prebiehala v roku 2015. Z dotácie Ministerstva kultúry SR bolo do Mestskej knižnice v Rajeckých Tepliciach zakúpených 5 nových knižnicových regálov, komoda 5-zásuvková, 2 kreslá do čitárenského kútika, 2 kancelárske stoličky, stolík  s úložným priestorom, laminovačka A3 s možnosťou tepelnej väzby, 5 obrazových rámov.

Dotácia z Ministerstva kultúry SR: 750,- EUR.

Modernizáciou vybavenia priestorov knižnice sa zvýšila atraktivita prostredia Mestskej knižnice a zakúpením laminátora formátu A3 s možnosťou tepelnej väzby dokumentov sa rozšírila ponuka služieb pre verejnosť.

Projekt bol ukončený 31.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vybavenie dopravného ihriska Rajecké Teplice

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporil Mestu Rajecké Teplice prostredníctvom programu Región bezpečne 2015 projekt na vybavenie dopravného ihriska v areáli Základnej školy v Rajeckých Tepliciach. Z grantu budú zakúpené svetelné semafory, bicykle, kolobežky, prilby, reflexné vesty a iné reflexné prvky pre deti a tiež záhradný domček, v ktorom budú pomôcky bezpečne uskladnené.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 2 210,- €, ktoré v plnej výške pokryje grant.

Veríme, že nákup pomôcok na dopravné ihrisko skvalitní výučbu dopravnej výchovy a deti budú nové pomôcky radi využívať. Realizácia projektu je naplánovaná od 16. marca do 30. júna 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------

Euromusette a Goldentango 2015

Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo v dňoch 4.-5. júna 2015  XIV. ročník medzinárodného festivalu mladých akordeonistov Euromusette Goldentango 2015, venovaný pamiatke Michaela Ganiana in memoriam.

Vyhlasovateľom festivalu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spoluorganizátorom a odborným garantom festivalu boli Prešovská univerzita v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline - FPV Katedra hudby, EDIS - vydavateľstvo ŽU, Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. a umelecký riaditeľ festivalu p.Miroslav Košnár. 

Festival vytvára platformu na porovnávanie výsledkov práce žiakov jednotlivých základných umeleckých škôl a práce študentov vysokých škôl z učiteľských fakúlt, prispieva k vyhľadávaniu talentovaných študentov a žiakov. Učiteľom umožňuje vzájomné stretávanie sa a výmenu odborných skúseností a poznatkov.

Tento festival je výnimočný práve tým, že pokrýva oblasť, ktorá doteraz nebola dostatočne zastrešená primeraným súťažným podujatím. 

Tento rok súťažilo 136 žiakov a študentov zo Slovenska i Českej republiky. 

Festival bol ukončený slávnostným koncertom na námestí v Rajeckých Tepliciach a vyhodnotením a odmenením súťažiacich, ktorým srdečne blahoželáme.  

--------------------------------------------------------------------------------------

Tradičné stavanie mája

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bola podaná k 31.12.2014 podľa VZN ŽSK č. 4/2004, na podporu zachovania tradícií - tradičné stavanie mája. Podujatie sa uskutočnilo 1. mája 2015 na námestí v Rajeckých Tepliciach. Z dotácie vo výške 200,- € boli uhradené náklady na hudobnú produkciu na námestí počas stavania mája.

Podujatie s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hasičské vozidlo pre Dobrovoľný hasičský zbor Rajecké Teplice

Ministerstvo vnútra SR odovzdalo Mestu Rajecké Teplice repasované hasičské vozidlo CAS 32 T148 v celkovej hodnote 118 033,86 EUR.

Toto vozidlo bude využívať Dobrovoľný hasičský zbor Rajecké Teplice pri svojich cvičeniach a výjazdoch. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Realizácia projektu umožnila stretnutie 140 občanov z partnerských miest, z ktorých 50 pochádzalo z mesta Dolní Benešov (Česká republika), 50 z Wilamowíc (Poľsko), 20 z Klanjeca (Chorvátsko) a 20 z Padiny (Srbsko).

Stretnutie sa uskutočnilo v Rajeckých Tepliciach (Slovensko) od 30.08.2014 do 31.08.2014.

Dňa 30.08.2014 účastníci zamerali svoju pozornosť na výsadbu stromov priateľstva, výstavu o partnerských mestách - Kolorit Európy, workshopy o Európskom parlamente, kde sme privítali aj europoslanca Branislava Škripeka a odbornú diskusiu o cestovnom ruchu.

Dňa 31.08.2014 účastníci zamerali svoju pozornosť  na workshop o Európskej dobrovoľníckej službe a prezentáciu miestnych neziskových organizácií a občianskych združení.

Diskusie a workshopy dopĺňal po obidva dni bohatý kultúrny program na námestí, spoločne s tvorivými dielňami a trhom ľudových remesiel.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Info template

V rámci partnerstva s mestom Klanjec v Chorvátsku sa delegácia z Rajeckých Teplíc zúčastnila podujatia "Európska tradícia pre Európsku budúcnosť", ktoré sa uskutočnilo v dňoch 03. - 05. 10. 2014 v meste Klanjec v Chorvátsku. Podujatia sa zúčastnili okrem občanov Klanjeca a okolia aj partneri zo Slovinska, Poľska a Slovenska. Ciele projektu ako sú výmena skúseností, názorov, spoznávanie kultúrneho dedičstva, nové priateľstvá,...boli úspešne splnené prostredníctvom workshopov, kuchárskej show, besied, kultúrneho programu, ubytovaním hostí u občanov, exkurziami, koncertmi,...

Fotogaléria a viac informácií: http://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

Info template

-------------------------------------------------------------------------------------

Pamätník plk. i.m. Jozefa Gabčíka

Žiadosť o grant z programu Región kultúrne podalo mesto Rajecké Teplice na vybudovanie pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka v miestnej časti Poluvsie oproti jeho rodnému domu. Program je dotovaný z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Z grantu boli nakúpené materiály na výstavbu pamätníka, práce boli realizované dobrovoľnícky. Celkové náklady projektu sú vo výške 4 282,60 €, grant z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis bol 3 000,- €, spolufinancovanie mesta tvorí 1 282,60 €. Projekt bol realizovaný v mesiacoch jún - október 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Obnova zelene areálu ZŠ Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice v spolupráci so ZŠ a OZ Tilia uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash & Carry v rámci grantového programu Ľudia pre stromy úpravy zelene v areáli základnej školy. Hlavným poslaním projektu bola spoločná účasť rodičov, žiakov a pedagógov pri tvorbe krajšieho okolia školy. Zámerom projektu bolo oživiť zeleň výsadbami krovinných druhov najmä v častiach, ktoré boli zošľapávané a neestetické. V rámci projektu sa uskutočnila brigáda, na ktorej niekoľkí ochotní rodičia a žiaci pod vedením Ing. Murča vysádzali kríky do novovytvorených záhonov. Pri úprave plôch, na ktorých sú osadené nové lavičky, zasa pomohli žiaci počas vyučovania. Aj touto cestou všetkým zúčastneným ďakujeme. Ďalšiu starostlivosť o nové výsadby bude zabezpečovať mesto v spolupráci so základnou školou.

Suma poskytnutej dotácie je 1 500,- €.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obnova detského ihriska.

Vďaka študentke bilingválneho Gymnázia v Žiline Andrei Koledovej z Rajca a jej rodine, bolo obnovené detské  ihrisko v Rajeckých Tepliciach. 
Mesto Rajecké Teplice ďakuje za aktivitu, čas a námahu vynaloženú pri obnove detského ihriska.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Knihy sú nádobami ducha a naši nemí učitelia

Realizácia projektu bola podporená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 550,- €, z toho schválená dotácia predstavuje 500,- € a vlastný vklad Mesta Rajecké Teplice 50,- €. Z projektu bolo do Mestskej knižnice v Rajeckých Tepliciach zakúpených 59 kníh rôznych žánrov – knihy pre deti, mladistvých, ženské romány i detektívky.

Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cez dedičstvo otcov spájame ľudí

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bola podaná k 31.12.2012 podľa VZN ŽSK č. 4/2004, na podporu obohatenia kultúrneho programu v rámci Hodových slávností v miestnej časti Rajeckých Teplíc - Poluvsí. Tie sa budú konať v dňoch 04.-05. júla 2013. Z dotácie vo výške 500,- € budú uhradené náklady na dopravu a odmeny pre vystupujúcu folklórnu skupinu z obce Poluvsie pri Prievidzi a vystúpenie dychovej hudby Stranianka.

Podujatie s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

------------------------------------------------------------------------------------------

Osvetlenie multifunkčného ihriska

Žiadosť o dotáciu s názvom „Osvetlenie multifunkčného ihriska“, ktorá bola podaná k 31. októbru 2011 v rámci Výzvy č. XI Kancelárie ministra vnútra z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR bola schválená na realizáciu s výškou dotácie 3000,- EUR. Vlastný vklad Mesta Rajecké Teplice bude predstavovať 5 %. V rámci tohto projektu bude vybudované osvetlenie multifunkčného ihriska v areáli za Základnou školou v Rajeckých Tepliciach. Zámerom projektu je vytvorenie podmienok pre mimoškolské športové aktivity mladistvých, ktoré im poskytnú dostatočný podnet na zmysluplné trávenie voľného času využívaním športoviska aj za zníženej viditeľnosti v jarných, jesenných a zimných mesiacoch.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečné kúpeľné mesto Rajecké Teplice

Projekt bol schválený na základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality a dotáciu na vybudovanie kamerového systému poskytol Obvodný úrad v Žiline
Celkové náklady na realizáciu projektu sú naplánované vo výške 10 000, EUR, z čoho výška dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutá Obvodným úradom v Žiline predstavuje 80 %, čiže 8000,- EUR. Vklad mesta Rajecké Teplice predstavuje 20% z celkovej sumy.
Z dotácie bude vybudovaný kamerový systém v centre mesta, ktorý bude monitorovať námestie a jeho okolie. Inštalovaných bolo 6 ks kamier so záznamom. Veríme, že realizácia tohto projektu prispeje k predchádzaniu páchania trestnej činnosti a vytváraniu antikriminogénnych podmienok v našom meste.
Realizácia projektu je naplánovaná v mesiacoch apríl – november 2012.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravné ihrisko

Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v programe Mobilita 2012.
Celkové náklady projektu sú vo výške 3098,20 EUR, grant z Nadácie Pontis je vo výške 2909,60 EUR a vlastný vklad mesta Rajecké Teplice prestavuje 6,09 % z celkovej sumy (188,60 EUR).
V rámci projektu bolo vybudované dopravné ihrisko pre deti MŠ a 1. stupňa ZŠ na ploche bývalého antukového ihriska v areáli ZŠ a budú pripravené pre deti teoretické a grafické listy, ktoré budú slúžiť k teoretickej dopravnej príprave detí. Následne si deti získané poznatky budú môcť otestovať na vybudovanom dopravnom ihrisku.
Realizácia projektu prebiehala od 1.6.2012 do 20.10.2012.

----------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia Centra kultúry vo Wilamowiciach a Oddelenia kultúry Mesta
Rajecké Teplice na účely medzinárodnej spolupráce

Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013 od októbra 2008 do januára 2011. Celková hodnota projektu: 49.588,84 € ,výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 42.150,51 € (85 %), národné spolufinancovanie: 7438,33 € (15 %), z toho spolufinancovanie mesta: 2.479,44 € (5 %).

Partnerom projektu je Gmina Wilamowice (Poľsko). Hlavným cieľom je zvýšiť význam a povedomie o prírodnom a kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia ako činiteľov rovnovážneho hospodársko-spoločenského rozvoja Gminy Wilamowice a Mesta Rajecké Teplice.

V rámci projektu bola zrealizovaná termomodernizácia budovy kultúrneho strediska vo Wilamowiciach, stavebné úpravy vo vnútri budovy, obstaranie garderóby pre regionálne spolky, nákup nábytku do audiovizuálnej sály a nákup akordeónov. Mesto Rajecké Teplice zrealizovalo práce týkajúce sa vybavenia konferenčnej sály – obstaranie vybavenia na multimediálne prezentácie a inštaláciu klimatizácie v obradnej sieni. Súčasťou projektu boli dve podujatia u partnerov – v Poľsku konferencia „Slávnostné otvorenie Domu kultúry vo Wilamowiciach po modernizácii“ a na Slovensku festival Letné slávnosti a konferencia „Spoznajme sa lepšie“.

 

 1. Fond: Operačný program Cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 
 2. Obdobie realizácie: 2008 - 2010
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 49.588,84 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 2.479,44 € (5 %)
 5. Popis projektu: Hlavným cieľom je zvýšiť význam a povedomie o prírodnom a kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia ako činiteľov rovnovážneho hospodársko-spoločenského rozvoja Gminy Wilamowice a Mesta Rajecké Teplice.
 6. Partneri projektu: Wilamowice (Poľsko)

----------------------------------------------------------------------------------

„300 m pre spoločný cieľ“

Mesto Rajecké Teplice realizuje v rámci Operačného programu Cezhraničná
spolupráca PL-SK 2007-2013 projekt „300 m pre spoločný cieľ“.
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja vo výške 85 % a zo štátneho rozpočtu vo výške 10%. Mesto Rajecké Teplice
projekt spolufinancuje vo výške 5 %.Celková výška nákladov na projekt
je 29 610, 00 EUR, výška nenávratného finančného príspevku je 25 168, 50 EUR.
Počas zimných mesiacov – od decembra 2011 sa práce na stavbe bikrosovej dráhy
nevykonávajú z dôvodu nepriaznivosti počasia. V prácach sa bude pokračovať na
jar, kedy dráhu čakajú finálne úpravy povrchu a jej okolia.V súčasnosti sa
pracuje na príprave informatívnych letákov o realizácii projektu,
ktoré budú distribuované vybraným subjektom (napr. Základná škola, CVČ, atď.)
u nás, ale aj u cezhraničného partnera projektu – vo Wilamowiciach v Poľsku.

-------------------------------------------------------------------------------

Cesta 14. storočím

Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Občianskym združením Tilia v Rajci a Obcou Stránske realizovalo projekt s názvom „Cesta 14. storočím“ vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy 2011. Zámerom projektu bolo oživiť poľnú cestu v dĺžke 2 km medzi kúpeľným mestom Rajecké Teplice a obcou Stránske. Začiatok tejto cesty je v Rajeckých Tepliciach na ulici M. R. Štefánika (za hotelom Diplomat) a v Stránskom pri zrúcanine kostola sv. Heleny. Z trasy chodníka sa všetkým ponúkajú nádherné výhľady na Lúčanskú Malú Fatru a jej vrcholy Minčol, Veľká Lúka (Martinské hole) i Kľak, vrch Kozol, ktorý  je národnou prírodnou rezerváciou a súčasne jednou z lokalít európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Ďalej sú výhľady na Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, a ich podcelok Skalky tvoriaci kulisu Rajeckých Teplíc.
Názov projektu korešponduje s dvomi faktami. Prvým je písomná zmienka o kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach, ktorá pochádza zo 14. storočia a druhým je datovanie veku zrúcaniny kostolíka sv. Heleny v Stránskom, ktorý taktiež pochádza zo 14. storočia.
Cesta bola vysypaná v najviac blatistých úsekoch štrkom, pribudli vysadené listnaté stromy popri ceste v celej dĺžke, lavičky a tiež drevená pergola  s oplotením, ktorá budúci rok ozelenie popínavými rastlinami.
V utorok 11. 10. 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie revitalizovanej cesty, spojené s behom pre deti i dospelých. Deti z CVČ v Rajeckých Tepliciach a dospelí úspešne absolvovali beh v celej dĺžke, za čo si vyslúžili pekné odmeny. Najlepší dvaja bežci zabehli trasu s časom 13 minút a 29 sekúnd. Jediná účastníčka behu statočne dobehla do cieľa za 16 minút a 27 sekúnd.
Veríme, že zrealizované aktivity prispejú k príjemne stráveným chvíľam pre obyvateľov Rajeckých Teplíc, okolitých dediniek a tiež turistov a kúpeľných hostí, ktorí cestu využijú. Cestu je možné prejsť pešo (30 min), na bicykli, a v zime na bežkách.

------------------------------------------------------------------------------

Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice realizovalo v rámci Regionálneho Operačného Programu projekt: Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice. Projekt bol odsúhlasený a prijatý a v marci 2010 bola s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou vo výške 85% a zo štátneho rozpočtu vo výške 10%. Mesto Rajecké Teplice projekt spolufinancuje vo výške 5%. Celková výška nákladov na projekt je 820 419,93 EUR, výška nenávratného finančného príspevku je 779 398,93 EUR.
Termín ukončenia projektu bol február 2012. Kolaudačné konanie bolo začaté v mesiaci marec 2011 .
„Investícia do Vašej budúcnosti“.

 1. Fond: Regionálny operačný program
 2. Obdobie realizácie: 2010 - 2011
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 820.437,73 €, z toho oprávnené náklady predstavujú 779.415,84 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 41.021,89 € (5 % z oprávnených nákladov)
 5. Popis projektu: Hlavným cieľom je zvýšiť kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie základnej školy

------------------------------------------------------------------------------

Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice realizuje v rámci Regionálneho Operačného Programu projekt: Revitalizácia Námestia SNP Rajecké Teplice. Projekt bol odsúhlasený a prijatý a v máji 2010 bola s ministerstvom MVaRR SR podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou vo výške 85% a zo štátneho rozpočtu vo výške 10%. Mesto Rajecké Teplice projekt spolufinancuje vo výške 5%. Celková výška nákladov na projekt je 694 242,99 EUR, výška nenávratného finančného príspevku je 573 613,65 EUR.
Termín ukončenia projektu bol 30.9.2011.
„Investícia do Vašej budúcnosti“.

 

 1. Fond: Regionálny operačný program
 2. Obdobie realizácie: 2010 - 2011
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 998.993,17 €, z toho oprávnené náklady predstavujú 874.276,35 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 43.713,82 € (5 % z oprávnených nákladov)
 5. Popis projektu: Hlavným cieľom je zatraktívniť a zvýšiť konkurencieschopnosť kúpeľného mesta prostredníctvom revitalizácie námestia Zámerom je vytvorenie kvalitného a bezpečného, kultúrneho a oddychového verejného priestranstva pre občanov a návštevníkov mesta - kúpeľných hostí

----------------------------------------------------------------------------------

Euro Musette a Golden Tango 2009

 1. Fond: Ministerstvo školstva SR
 2. Obdobie realizácie: 2009
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 6.638,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: nepeňažný vklad
 5. Popis projektu: Koordinácia a realizácia medzinárodného akordeónového festivalu Euro Musette a Golden Tango

 

----------------------------------------------------------------------------------

Euro Musette a Golden Tango 2008

 1. Fond: Ministerstvo školstva SR
 2. Obdobie realizácie: 2008
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 6.638,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: nepeňažný vklad
 5. Popis projektu: Koordinácia a realizácia celoslovenského akordeónového festivalu Euro Musette a Golden Tango

--------------------------------------------------------------------------------------

Spoznávanie Rajeckej doliny

 1. Fond: Interreg III A SR - ČR
 2. Obdobie realizácie: 2008
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 151.497,00€
 4. Spolufinancovanie mesta: 7.574,85 € (5 %)
 5. Popis projektu: Rozvíjať a udržiavať prírodné dedičstvo so zameraním na rozvoj turizmu, avšak s kladením dôrazu na ochranu životného prostredia. Medzi hlavné ciele patrí aj zlepšovanie imidžu Rajeckej doliny so zámerom aktívneho rozvoja cezhraničného cestovného ruchu v úzkom spojení s regiónom Opavy
 6. Partneri projektu: Dolní Benešov (Česká republika)

 --------------------------------------------------------------------------------------

ROKIS

 1. Fond: Ministerstvo kultúry SR
 2. Obdobie realizácie: 2008
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 1.095,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 54,75 € (5%)
 5. Popis projektu: Rozvoj knižnično-informačných služieb v mestskej knižnici v Rajeckých Tepliciach

 --------------------------------------------------------------------------------------

Separácia a spracovanie biologických odpadov Združenie Rajecká dolina

 1. Fond: Enviromentálny fond
 2. Obdobie realizácie: 2008
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 265.551,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 0,00 
 5. Popis projektu: Rozšírenie separovaného zberu odpadov v Združení Rajecká dolina, komplexné riešenie  separovaného zberu odpadov a rozšírenie o spracovanie biologických odpadov od súkromných, verejných a podnikateľských subjektov na území členských obcí ZRD.
 6. Partneri projektu: Združenie Rajecká dolina

-------------------------------------------------------------------------------------

Nákup kontajnerov na rozšírenie separovaného zberu Združenie Rajecká dolina

 1. Fond: Enviromentálny fond
 2. Obdobie realizácie: 2008
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 33.193,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 1.659,65 € (5 %)
 5. Popis projektu: Vytvorenie systému separovaného zberu odpadov pre nových členov Združenia Rajecká dolina a doplnenie kontajnerov pre obce, ktoré už zavedený systém majú, ale pre vysokú zapojenosť obyvateľov nepostačuje doterajší počet kontajnerov. Prínosom bude zapojenie väčšieho množstva obyvateľov do separovaného zberu a tým aj zníženie množstva komunálneho odpadu vznikajúceho v tomto regióne
 6. Partneri projektu: Združenie Rajecká dolina

------------------------------------------------------------------------------------

Putovanie Rajeckou dolinou

 1. Fond: Interreg IIIA SR – ČR
 2. Obdobie realizácie: 2005 - 2006
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 137.577,00- €
 4. Spolufinancovanie mesta: 6.878,85 € (5 %)
 5. Popis projektu: Potlačiť negatívne trendy, zvýšiť ekonomický význam turizmu a kvalitu poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku využiť jestvujúci potenciál k posilneniu sociálno-ekonomického rastu Rajeckej doliny a cezhraničnej spolupráce s regiónmi Českej republiky
 6. Partneri projektu: Dolní Benešov (Česká republika)

-----------------------------------------------------------------------------------

KOMKA

 1. Fond: Ministerstvo kultúry SR
 2. Obdobie realizácie: 2005
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 1.261,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 63,05 € (5%)
 5. Popis projektu: Budovanie komunikačného a informačného centra v Mestskej knižnici v Rajeckých Tepliciach

-------------------------------------------------------------------------------------

Spoznajme sa lepšie - kultúra bez hraníc

 1. Fond: Phare CBC SR – PL
 2. Obdobie realizácie: 2004 - 2005
 3. Rozpočet: celková hodnota projektu: 22.235,00 €
 4. Spolufinancovanie mesta: 1.111,75 € (5 %)
 5. Popis projektu: Cieľom projektu bola podpora spolupráce posilňovaním existujúcich vzťahov, skvalitňovaním siete partnerov a budovaním nových vzťahov v cezhraničnom regióne na základe kultúrno-spoločenských kontaktov. Hlavnou témou projektu bolo spoznávanie kultúrnych prejavov, zvyklostí, spôsobu myslenia partnerov na spoločných stretnutiach, ktoré budú venované prezentácii výtvarného umenia, ľudového umenia, hudbe, tancu, športu. Osobitnou súčasťou bolo spracovanie spoločných materiálov i hľadanie ďalších možností spolupráce.
 6. Partneri projektu: Wilamowice (Poľsko)

Súvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Smernice, Hlavný kontrolór, Štatút mesta, Legislatíva, Zástupca primátora,