Kontakty
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 02.08.2011     Počet zobrazení: 46390     tlačiť   Tlač

Kontakty

 

Mesto Rajecké Teplice
Nám. SNP 1/29
013 13 Rajecké Teplice
 

GPS :
49.127238  N
18.682969  E

MAPA


Číslo účtu: 22522432 / 0200

IBAN: SK67 0200 0000 0000 2252 2432

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00321591

DIČ: 2020637124
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH

Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
e-mail:  primator@rajecke-teplice.sk
Telefón: 00421 41 509 90 60
Fax:      00421 41 509 90 61

 

Kancelária primátorky mesta

Primátorka
Mgr. Katarína HOLLÁ 041 5099060 primator@rajecke-teplice.sk


Sekretariát/Podateľňa

Asistentka
Danka Loncová 041 5099060 sekretariat@rajecke-teplice.sk

Kancelária prednostu

Prednosta MsÚ
Ing. Miroslav MIKULA    
041 5099062

prednosta@rajecke-teplice.sk

 

Samostatný finančný referát

Iveta SMOLKOVÁ    041 5099063   danove@rajecke-teplice.sk
Janka BOHINÍKOVÁ 041 5070411 financne@rajecke-teplice.sk

Antónia JANÍKOVÁ

 

041 5070411

 

financne1@rajecke-teplice.sk

 

 

Oddelenie správne

Vedúci oddelenia
Peter PIALA   041 5099064 spravne@rajecke-teplice.sk

Referát životného prostredia


Mgr. Anna CIRIAKOVÁ, PhD. 041 5070414 zivotneprostredie@rajecke-teplice.sk

 

Samostatný referát projektov a investícií


Ing. Silvia BEDNAROVSKÁ

Mgr. Monika PLEVOVÁ

041 5099069

silvia.bednarovska@rajecke-teplice.sk

kultura1@rajecke-teplice.sk

monika.plevova@rajecke-teplice.sk

 

Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Spoločný obecný úrad pre Rajecké Teplice, Kamennú Porubu, Stránske, Kunerad


Ing. Daniela VRÁBLOVÁ 041 5099065 vystavba@rajecke-teplice.sk
Ivana SZMEKOVÁ 041 5070412 vystavba1@rajecke-teplice.sk

 

Oddelenie technických služieb

Vedúci oddelenia
Peter KNAPEC 

0905 548 523

041 5070415

ots@rajecke-teplice.sk
 

   

Referát matričný

Matrikárka
Ľudmila KNAPCOVÁ       041 5099067 matrika@rajecke-teplice.sk

Samostatný referát kultúry a soc. vecí

SOÚ pre opatrovateľskú službu pre Rajecké Teplice, Stránske, Kunerad


Marián VESELICKÝ         041 5099068 kultura@rajecke-teplice.sk

 

Bc. Jana HUDEKOVÁ

 

041 5070416

041 5070413

kniznica@rajecke-teplice.sk

socialne@rajecke-teplice.sk

 Mestská polícia


 

Ing. Ján VALÚCH  

 

Marián MACHUT           

041 5099066

0918 615 253

 

0918 615 254

mestskapolicia@rajecke-teplice.sk


Kancelária hlavného kontrolóra mesta

Hlavná kontrolórka
Ing. Marta HUCÍKOVÁ
  kontrolor@rajecke-teplice.sk

 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Základná škola

Riaditeľ
Mgr. Peter KNOTEK        041 5493585          zsrajteplice@centrum.sk

Materská škola

Riaditeľka
PhDr. Zuzana CHVOJKOVÁ 041 5493879
0415493712 (Poluvsie)

materskaskola@rajecke-teplice.sk materskaskola-poluvsie@rajecke-teplice.sk

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne
Iveta ŽIDULIAKOVÁ 041 5493502 skolskajedalen@rajecke-teplice.sk

Súvisiace odkazy: Úradné dni a hodiny, Prednosta mestského úradu, Štruktúra mestského úradu, Organizačný poriadok MsÚ, Organizačná schéma MsÚ v Raj.Tepliciach,