Štruktúra mestského úradu
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 25.07.2011     Počet zobrazení: 12626     tlačiť   Tlač

Štruktúra mestského úradu


Primátorka mesta: Mgr. Katarína Hollá

Asistentka primátorky: Danka Loncová

Prednosta mestského úradu: Ing. Miroslav Mikula

Mestská polícia:Ing. Ján Valúch                                                                                                                                     Marián Machut

Oddelenie technických služieb: Peter Knapec

Zámočník: Miroslav Jarina
Maliar:        Štefan Hodas
Strojník:     Pavol Dávidík
Vodár:      Peter Kasman
Pomocný pracovník: Jozef Záň

Správne oddelenie: Peter Piala     

Referát životného prostredia:  Mgr. Anna Ciriaková, PhD.

Referát matričný: Ľudmila Knapcová

Referát územného plánovania a stavebného poriadku: Ing. Daniela Vráblová                                                                                                                           Ivana Szmeková

Referát správy majetku:                                                                                                             upratovačka MsÚJaroslava Jarinová                                                                                             upratovačka zdravotného strediska: Melánia Špániková                                                             kurička zdravotného strediska: Jarmila Matejová

Samostatný finančný referát:Janka Bohiníková                                                                                                                                 Antónia Janíková                                                                                                                                   Iveta Smolková

Samostatný referát projektov a investícií: Ing. Silvia Bednarovská                                                                                                                       Mgr. Monika Plevová

Samostatný referát kultúry a soc.vecí: Marián Veselický                                                                                                                                   Bc. Jana Hudeková - opatrovat. služba,knižnica                                                     

 

Riaditeľ základnej školy: Mgr. Peter Knotek

Vychovávateľky školského klubu:

Soňa Slyšková 
Marcela Dikantová


 Riaditeľka materskej školy: PhDr. Zuzana Chvojková

 


Súvisiace odkazy: Úradné dni a hodiny, Kontakty zamestnancov MsÚ, Prednosta mestského úradu, Organizačný poriadok MsÚ, Organizačná schéma MsÚ v Raj.Tepliciach,