Zástupca primátora
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 25.07.2011     Počet zobrazení: 10596     tlačiť   Tlač

Zástupca primátora

Vladimír Brath Vladimír Brath
zátupca primátora mesta
tel.:  0905 255 005 
e-mail: vbrath@gmail.com


Okruh úkonov a činností, ktorý je zástupca primátora mesta oprávnený vykonávať počas neprítomnosti a nespôsobilosti primátora mesta (napr. dovolenka, nemoc), ktorá však nesmie presiahnuť 6 mesiacov

  • zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia
  • zabezpečuje výkon mestskej správy,
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne, v súlade s rokovaniami komisií mestského zastupiteľstva
  • v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu, koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie úloh
  • kontroluje plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Zástupca primátora mesta zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa §13a ods. 3 o obecnom zriadení (ak ho nezvolá primátor) a podľa §12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Zástupca primátora mesta vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa §12 ods. 3, 5, 6 zákona o obecnom zriadení.

Ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy primátora mesta plní zástupca primátora mesta v plnom rozsahu.

V takomto prípade sa zastupovanie skončí, zložením sľubu novozvoleného primátora (§13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení) a zástupcovi primátora patrí plat primátora.


Súvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Smernice, Hlavný kontrolór, Štatút mesta, Legislatíva, Schválené projekty,